Bine ați venit la NZ BUSINESS COUNSELING TRANSLATION. Credem cu tărie că legea este o valoare și un instrument zilnic, strategic și preventiv pentru a garanta dezvoltarea companiilor și protejarea persoanei.

opt ani

de experiență

Prin părasirea respectivei de urgență și îmbrățișarea celei preventive și programatice, legea devine un liant puternic pentru crearea de relații echilibrate și funcționale, pentru creșterea companiei.

domeniile
În care activăm

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul administrativ

Reglementează principiile organizării și funcționării administrației și relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul comercial

Din punct de vedere tehnic este o ramură a dreptului comercial, care reglementează administrarea structurilor corporative. Un exemplu tipic sunt societățile comerciale, care poartă această denumire deoarece scopul urmărit de acționari este desfășurarea unei activități comerciale.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul muncii

Este ramura care reglementează relațiile dintre angajator și angajați, relațiile sindicale, cele referitoare la asigurările sociale și relațiile de natură cvasi-subordonată, precum cele cu agenții comerciali. Relaţiile subordonate necesită o capacitate de organizare amplă.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul de autor

Dreptul de autor este una dintre cele mai dinamice și mai schimbătoare ramuri ale dreptului de-a lungul timpului. Legea drepturilor de autor (n. 633/1941) reglementează astăzi forme de artă de neconceput la momentul intrării sale în vigoare. Ne ocupăm de: dreptul familiei și moștenire, litigii de muncă, răspundere medicală, intermediere financiară etc.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul Uniunii Europene

Uniunea Europeană are personalitate juridică și, prin urmare, dispune de propria sa ordine juridică, distinctă de cea internațională. În plus, legislația Uniunii Europene are efect direct sau indirect asupra legislației statelor sale membre și devine parte integrantă din sistemul juridic al fiecărui stat membru. Uniunea Europeană constituie un izvor de drept.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Dreptul internațional privat

Pentru România este izvor de drept internaţional privat acea convenţie, acel tratat ori acord la care aceasta este parte. În acele cazuri, în care unele probleme conflictuale nu sunt reglementate de un izvor internaţional, ele trebuie soluţionate conform normelor conflictuale interne al instanţei sesizate, dacă nu rezultă altfel din izvorul respectiv.

e

c

h

i

P

a

NZ BUSINESS COUNSELING & TRANSLATION

Cele mai

frecvente Întrebari

Legea le permite cetățenilor români să solicite obținerea cetățeniei italiene după patru ani de rezidență legală în această țară, perioadă valabilă pentru toți cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene.

Minorul poate să decidă cu cine locuiește de la orice varstă, însă această decizie nu are valoare juridică numai de la vârsta de 10 ani, atunci când judecatorul este obligat să-l audieze pe minor și să-i ceară părerea.

Potrivit legislației actuale, pot divorța în România, pe lângă rezidenții români, atât românii căsătoriți în străinatate, cât și cetățenii străini căsătoriti fie aici, fie în străinătate.

0
MEMBRII FIRMEI
0
PERSOANE AJUTATE
0
CAZURI REZOLVATE

Serviciile

1.

Sisteme ISO 37001 – Sisteme de management anti-mită

Existența corupției este dăunătoare pentru societate, mai ales dacă avem în vedere mediul public, deoarece se hrăneşte cu resurse deturnate din fondurile adunate de la contribuabili și care nu sunt folosite conform destinației lor legale. Corupția există și în mediul privat și perturbă derularea normală a relaţiilor sociale, determinând consecințe negative economice și sociale.

2.

Servicii de Law of Trust and International Tax Litigation

Un trust este o relație juridică în care proprietarul acordă proprietatea unei alte persoane sau entități care trebuie să o păstreze și să o folosească exclusiv în beneficiul altuia. Costul trustului poate fi de 1% din avere pe an, față de costul unic al testamentului de 1 până la 4% pentru testament, care se aplică indiferent dacă există sau nu un testament.

3.

Servicii de Externalizare - Servicii GDPR / Servicii DPO

Responsabile cu protecția datelor cu caracter personal. Externalizarea serviciilor GDPR / DPO reprezintă o soluție practică și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru organizațiile care nu dispun de expertiza și cunoștințele necesare în materie de protecție a datelor, pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

4.

Investigații Speciale și Strategice, Securitate IT, Servicii Ethical Hacker

Este esențial pentru o companie sau o persoană să cunoască informații detaliate atât despre concurență, cât și despre clienți și parteneri. IGIS este capabil să se deplaseze ușor și cu discreție într-un peisaj strict confidențial, de la contraspionaj la protecția datelor sensibile precum brevetele și mărcile comerciale. Suntem capabili să analizăm posibilele scenarii ale unei piețe specifice.

DACĂ ÎNTÂLNIRILE NU SE POT REALIZA FIZIC, SUNTEM BUCUROȘI SĂ FOLOSIM CELE MAI POPULARE PLATFORME ONLINE

AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN DOMENIUL JURIDIC?

ContacteazĂ-ne