Dreptul muncii și de autor

Dreptul muncii - Resurse umane

Este ramura de drept care reglementează relațiile dintre angajator și angajați, relațiile sindicalecele referitoare la asigurările sociale și relațiile de natură cvasi-subordonată, precum cele cu agenții comerciali. Relaţiile de muncă subordonate şi parasubordonate impun companiilor să aibă o capacitate de organizare strategică şi preventivă.

Deținerea unei baze culturale adecvate reprezintă o condiția prealabilă fundamentală. Aceasta permite, în special companiilor mijlocii și mici, unde managementul este redus la esențial, să depășească dificultățile contingente. În special, când privim la antreprenorii și colaboratorii lor direcți, pentru care devine esențial să dobândească abilități metodologice pentru a „învăța să învețe”.

Servicii:

Dreptul de autor

Dreptul de autor este una dintre cele mai dinamice și mai schimbătoare ramuri ale dreptului de-a lungul timpului. Legea drepturilor de autor (n. 633/1941) reglementează astăzi forme de artă de neconceput la momentul intrării sale în vigoare. Gândiți-vă la arta video, arta digitală și arta alimentară, pentru a numi doar câteva. Dar gândiți-vă mai ales la software-ul care, deoarece este scris într-un limbaj de programare, este echivalat cu un roman și, prin urmare, protejat de drepturi de autor.
Ne ocupăm de: dreptul familiei și moștenire, litigii de muncă, răspundere medicală, intermediere financiară și protecția economiilor, drept societar, recuperare creanțe, dreptul sănătății, drept industrial, consultanță fiscală și corporativă, control de gestiune, fonduri europene, firme noi.  

Protecția în baza drepturilor de autor vă acordă următoarele drepturi exclusive:

  • drepturi economice – vă asigură că dețineți controlul asupra lucrării și că sunteți remunerat pentru folosirea sa prin comercializare sau acordarea de licențe
  • drepturi morale – vă protejează de obicei dreptul de a pretinde calitatea de autor (dreptul de atribuire) și de a refuza modificarea lucrării (dreptul la integritate)

AI NEVOIE DE AJUTOR ÎN DOMENIUL JURIDIC?

ContacteazĂ-ne